Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Rings 001                Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 8 ευρώ, 12 ευρώ

Earrings 008            Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 4 ευρώ, 5 ευρώ, 4 ευρώ

Earrings 007


            Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 3 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ

Earrings 006


                 Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 4 ευρώ, 3 ευρώ

Earrings 005


Τιμή(πάνω: από αριστερά προς δεξιά): 4 ευρώ, 3 ευρώ
Τιμή(κάτω: από αριστερά προς δεξιά): 5 ευρώ, 2 ευρώ

Earrings 004


Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 5 ευρώ, 6 ευρώ

Earrings 003


Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 2 ευρώ, 3 ευρώ

Earrings 002


 Τιμή(από αριστερά προς δεξιά): 3 ευρώ, 4 ευρώ, 3 ευρώ

Earring 001


Τιμή: 5 ευρώ